آخرین اخبار مرکز آموزش علمی کاربردی واحد 44 

 

ب) مدارك لازم براي ثبت‌نام:
1- شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده در سال جاري.(پشت نویسی شده)
2- تصوير شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت.(دو سری کلیه صفحات)
3- تصوير كارت ملي و اصل آن جهت مطابقت.(دو سری پشت و رو )
4- اصل ديپلم كامل متوسطه و يا گواهي آن براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاي رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصيل به انضمام چهار برگ تصوير آن.
5- اصل مدرك ديپلم نظام جديد آموزش متوسطه و يا گواهي پايان دوره سه ساله نظام جديد با مهر و امضاي رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصيل به انضمام يك برگ تصوير آن.
6- اصل فرم تأييديه معدل جهت فارغ‌التحصيلاني كه تاكنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صادر نشده است.
7- گواهي اشتغال به كار با امضا و مهر بالاترين مقام مسؤل، آخرين فيش حقوقي و آخرين حكم كارگزيني يا قرارداد معتبر انجام كار (براي پذيرفته‌شدگان شاغل)
8- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه داوطلبان را با توجه به بند 3-2 مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحات 3و4 دفترچه راهنماي پذيرش مشخص نمايد (براي برادران).(دو سری)
 


برنامه هفتگی بهمن 1396


 

                                        

 توسط : admin | تاریخ : 1391/07/12 | نظرات