لیست اسامی دانشجویان نواقص پرونده به شرح زیر می باشد .

رشته معماری

رشته روابط عمومی

رشته مترجمی اسناد و مدارک


 

جدول اعلان تاریخ آزمون های پایان ترم
مقاطع
کاردانی و
کارشناسی نیمسال اول 95


 
رشته و مقطع برنامه آزمون جهت دانلود
کاردانی حرفه ای مدیریت
کاردانی حرفه ای حسابداری ( کلیه گرایش ها )
کاردانی حرفه ای بازاریابی
کاردانی حرفه ای گرافیک
کاردانی حرفه ای معماری داخلی
کاردانی فنی معماری شهری
کاردانی حرفه ای مترجمی اسناد و مدارک
کاردانی حرفه ای روابط عمومی
کارشناسی گرافیک ( کلیه گرایش ها )
کارشناسی حرفه ای حسابداری ( حسابرسی )
کارشناسی حرفه ای معماری ( کلیه گرایش ها )
کارشناسی روابط عمومی ( امور رسانه )

توسط : admin | تاریخ : 1391/07/12 | نظرات